Voor professionals en vrijwilligers

Soms zie je dat een patiënt of cliënt worstelt met gevoelens van rouw, onmacht of levensvragen door een aangrijpende gebeurtenis of moeilijke levensfase. Als je denkt dat het voor een cliënt meerwaarde heeft, verwijs dan naar Levenvragenthuis. De geestelijk verzorger komt bij de client thuis voor een gesprek. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Levenvragenthuis biedt ook scholing aan professionals en vrijwilligers. De trainingen of scholingen zijn altijd op maat en erop gericht om jou nog vaardiger te maken in het begeleiden van cliënten met levensvragen. Vanwege subsidie van de overheid zijn deze trainingen kosteloos.

Als je zelf een vraag hebt met betrekking tot een client, kan je ook een beroep doen op Levenvragenthuis. Een van de geestelijk verzorgers kan met je meedenken.

Geestelijk verzorgers van Levenvragenthuis kunnen ook aansluiten bij diverse overlegvormen in de eerste lijn. Doel is om casuïstiek te bespreken en de zorg vanuit zingeving verder te verkennen.

Informeer naar de mogelijkheden en neem gerust contact op met coördinator Sandra van den Hof als je meer wilt weten. Sandra is bereikbaar via het secretariaat van Syntein, 0485 745310.

Bekijk ook onze agenda

Voor professionals en vrijwilligers

Meer informatie

Scholing
Zorg- en welzijnsmedewerkers die werkzaam zijn in de thuissituatie komen regelmatig in aanraking met levensvragen en de zoektocht naar zingeving. Geestelijk begeleiders bieden verschillende scholingen aan om zorg- en welzijnsmedewerker sensitief en vaardig te maken in de omgang met zingeving- en levensvragen.

MDO/PaTz
Geestelijk verzorgers kunnen aansluiten bij diverse overlegvormen in de eerste lijn. 

Kosten
Door inzet van subsidie van de overheid zijn er geen kosten verbonden aan de ondersteuning van professionals en vrijwilligers.

foto